Výbor TJ

Na Členské schůzi TJ dne 17. 1. 2013 byli zvoleni tito zástupci tělovýchovné jednoty do výboru TJ a na výborové schůzi téhož dne si rozdělili funkce takto:

 

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Miloslav Hrnčíř Předseda tel.: 604 991 965
    e-mail: miloslav.hrncir@atlas.cz
Jiří  Břenek Místopředseda, kultura tel.: 736 714 370
    e-mail: haluzovahana@seznam.cz
Jitka Paulíková Jednatel tel.: 541 225 684 (603 527 602)
    e-mail: jitka.paulik@seznam.cz
František Pokorný Náčelník tel.: 606 276 185
    e-mail: pokorny.mvdr@centrum.cz
Iveta Pokorná Náčelnice tel.: 606 315 911
    e-mail: pokorna.cf@centrum.cz
Martin Brůha Hospodář tel.: 606 738 092 (777 990 982)
Marek Krytinář Technický a budovatelský referent tel.: 736 605 483
     
Dále byli zvoleni členové Kontrolní a revizní komise:
Eliška Sekalová Předsedkyně Sekalova@lib.vutbr.cz
Stanislav Rejman Člen  
Milan Holomek Člen