Kontrolní a revizní komise

 

Eliška Sekalová Předsedkyně Sekalova@lib.vutbr.cz
František Pavloušek Člen  
Petra Cupáková Člen