Pochod okolím Ořešína - Sobota 17. listopadu 2012 - 8.00 - 18.00 hodin