Pochod okolím Ořešína - vzpomínka na Jirku Václavka

17.11.2010 08:00

FOTOGRAFIE Z POCHODU SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT V NAŠÍ GALERII ZDE 

Turistický pochod okolím Ořešína

 

Dne 17. listopadu 2010 na státní svátek Dne boje za svobodu a demokracii uspořádala Tělovýchovná jednota Sokol Ořešín společně s ZMČ Brno-Ořešín na počest Ing. Jiřího Václavka l. ročník turistického pochodu okolím Ořešína.

 Start i cíl různě dlouhých pochodů byl ve sportovním areálu TJ v Rakovcích. Na úvod, po přivítání účastníků, připomenul předseda TJ Miloslav Hrnčíř zásluhy Ing. Jiřího Václavka o vybudování rakoveckého sportovního areálu, další rozvoj Ořešína a vůbec celého regionu Jižní Morava. Účastníci pochodu byli seznámeni s organizací celé akce. Délky jednotlivých pochodových tras byly odstupňovány, takže zájemci si mohli délku trasy vybrat dle své předpokládané zdatnosti. Na nejdelší 35 km trasu se vydali účastníci již v 8.00 hod. Kratší trasy 22 a 14 km byly odstartovány v 9.00 hod. a na nejkratší 4 a 6 kilometrové okruhy se vydali účastníci v 10.00 hod. Účastníci se zaregistrovali a po zvolení délky pochodu obdrželi mapku s popisem trasy, osvěžení (pití) na cestu a společně vyrazili na trať. Trasu 35 km si zvolili 4 účastníci, trasu 22 km volilo 14 účastníků. Na trasu 14 km se přihlásilo 36 pochodujících. Okruh 6 km si zvolilo 41 účastníků a nejkratší trasu, čtyřkilometrový okruh, zvolilo 32 zájemců, vesměs rodičů s malými dětmi a s kočárky.

Celkem se turistického pochodu zúčastnilo a do cíle zdárně došlo 127 účastníků. V cíli byl pro každého účastníka pochodu připraven pamětní list s historickou pečetí Ořešína, špekáček s možností jeho opékání a další občerstvení. Za odměnu si každý účastník dle svého zájmu mohl vybrat buď brožuru „Historický kalendář Ořešína“, zpracovaný kronikářem obce Františkem Tonarem nebo kopací míč. Ukončení vcelku zdařilé sportovní turistické akce bylo plánováno v 18.00 hod. Někteří účastníci při opékání špekáčků vyprávěním svých příhod a zážitků z pochodu přispěli k neformálnímu zakončení a obveselení této zdařilé sportovní akce.

Ke zdaru celé akce přispěla manželka Ing. Jiřího Václavka finančním darem, Ing. Jiří Havíř zhotovením pečetí a Martin Braczek grafickým zpracováním pamětního listu. Rovněž velký dík patří organizátorům z TJ Sokol Ořešín a vůbec všem účastníkům pochodu.

Již dnes se těšíme na příští 2. ročník pochodu a doufáme, že se zúčastní ještě větší počet zájemců a tato ušlechtilá sportovní akce se stane do budoucna u nás tradicí.